Vad har en tandläkare i lön?

Vad har en tandläkare i lön? Många anser att ett besök hos en tandläkare är dyrt och att detta indikerar att tandläkaren i fråga tjänar extremt mycket pengar. Riktigt så är det inte; en kostnaden för en behandling handlar mer om materialet som används – exempelvis ett tandimplantat av titan kostar väldigt många kronor – än om tandläkarens pris för det egna arbetet. Men, visst tjänar en svensk tandläkare bra – det är ingenting att hymla med.

En tandläkare i Sverige tjänar i medellön 40.339 kronor i månaden. Detta för en tandläkare som har 9 års erfarenhet och som är 37 år gammal. Således så handlar det om en lön som ökar i takt med att erfarenheten gör det; det är inte ovanligt att en tandläkare strax innan pension tjänar mellan 63-100.000 kronor i månaden. För rena specialisttandläkare ligger lönen normalt mellan 55-100.000 kronor.

Det finns även en skillnad beroende på var man jobbar. Som tandläkare finns primärt tre stycken alternativ vad gäller arbetsplatser. Det första är Folktandvården, det andra är att jobba på en privatklinik och det tredje alternativet innebär att man själv startar en sådan. Utan tvekan så finns det störst chans att tjäna mycket pengar genom att, så att säga, själv vara bästa dräng. En tandläkare har nämligen fri prissättning och det innebär att man själv sätter de priser man finner rimliga. Det är också därför du som patient kan se så varierande priser för olika behandlingar hos olika tandläkarmottagningar. Att operera in ett tandimplantat kan skilja väldigt mycket i pris.

Vad gör en tandläkare?

Tandläkare lägger in tandimplantat

Oavsett lön så handlar det om ett extremt viktigt yrke. En god munhälsa och friska tänder är nyckeln till ett långt och hälsosamt liv och en tandläkare är en viktig beståndsdel i detta. Går man till en tandläkare någon gång per år så skaffar man sig också bra förutsättningar för att leva längre – och där man dessutom kan förhindra akuta, kostsamma behandlingar.

En tandläkare undersöker, diagnostiserar och behandlar patienter. Det kan handla om allt från att laga mindre hål till att utföra rena operationer. Inte sällan kan det handla om att ersätta skadade tänder; något som kan ske genom implantat, broar eller bryggor. En tandläkare kan även slå larm om akuta skador eller sjukdomar i munhålan och därigenom också ge patienter möjlighet att snabbt få vård. Yrket kräver att man för journal.

Man arbetar ofta tight tillsammans med tandhygienister och tandsköterskor; i detta team fungerar tandläkaren som arbetsledare.

Hur blir jag tandläkare?

För att bli tandläkare så krävs det studier på Universitet i fem år. Därefter ansöker man om legitimation och då man erhållit den så krävs två års kliniskt arbete innan man – om man vill – kan gå vidare till att bli specialist. I Sverige finns ungefär 8800 tandläkare och av dessa har ungefär 1100 valt att vidareutbilda sig på specialnivå.

Gällande framtidsprognoser så råder det balans för yrket: det finns de facto lite fler tandläkare än vad det finns jobb. Det innebär emellertid inte att det är svårt att få jobb, men man får kanske vara beredd att bryta upp lite. Då det kommer till tandläkare så finns det en stor övervikt i våra större städer medan det i mindre städer och på landsbygden råder brist på sådana. Vill man ha jobb som nyexaminerad så kan det alltså vara läge att sikta bort från Stockholm, Göteborg och Malmö.

14 Oct 2019