Vad är tandreglering och vad är estetisk tandvård enligt tandläkare?

Hur bestämmer man vad som är tandreglering och vad som är estetisk tandvård? Får jag ersättning för att korrigera sneda tänder hos tandläkare? Läs och lär!

Ibland händer det att man får problem utöver det vanliga vad gäller tänder och tandhälsa. Här talar vi då främst om tänder som inte växer som de ska, eller där de ska. Problemen uppkommer vanligen i tidig ålder, men olika varianter av detta kan uppstå även senare. När ett litet barns första tänder börjar växa fram sker det för det mesta normalt, men det händer att de förväntade tänderna uteblir eller anländer för långt isär eller för tätt ihop. Allt detta rör sig inom det normalas gränser och brukar rättas till med tiden. Men ibland behövs lite hjälp på traven redan vid denna tidpunkt. När sedan de permanenta tänderna anländer är läget lite annorlunda. De ska hålla och användas hela livet och felplaceringar och uteblivna tänder påverkar livskvalitet, förmåga att äta, munhygien och i vissa fall även utseende. Då behövs tandreglering. Estetisk tandvård däremot handlar om åtgärder som endast förändrar utseende och inte funktion.

Gränsen kan vara svårbestämd

Exempel på estetisk tandvård kan vara tandblekning och korrigering av tänder som inte sitter symmetriskt, om än dessa inte hindrar personen från att fungera normalt vad gäller att tugga och liknande. Tänderna kan också ha blivit skadade vid olycksfall, och kanske rentav saknas efter ett sådant tillfälle. De kan vara missfärgade eller sneda. För många är detta en psykiskt påfrestande situation, och faktum är att ojämna tänder också snedbelastas och inte är lika effektiva då det gäller att tugga. Det är med andra ord svårt ibland att avgöra vilket som är vad. Ska sneda tänder hamna under estetik och därmed inte ersättas av tandvårdsförsäkring, eller behöver de korrigeras för att du som patient ska få en rimlig livskvalitet?

Hur går det till att reglera tänder?

Allt beror på skadornas art och till viss del på hur länge problemen funnits. När det gäller unga personer där alla tänder ännu inte finns på plats kan många problem korrigeras mekaniskt på olika sätt. Tandställning till barn bekostas av landstinget och tiden som barnet behöver använda den varierar stort. Vuxna personer som vill åstadkomma en jämnare tandrad får själva bekosta behandlingen. För människor som har ovanligt glest mellan tänderna behövs ingen korrigering då detta inte brukar påverka funktionen. Har någon tand fallit ut eller fått tas bort kan man ersätta den med implantat eller med komposit. 

Det bästa är att diskutera de problem som finns med en tandläkare. Där kan man få råd och kostnadsförslag.

28 Jan 2020