När man behöver en ny tand

Om man fått en skada på en tand så kan det finnas behov för att laga eller ersätta den helt och hållet. Men vem arbetar med tandersättningar och hur går det till när man ska göra en helt ny tand?

Det kan hända att man tappar tänder på grund av en sjukdom eller olycka och då kan det kännas skönt att veta att man kan få en tandersättning som ser likadan ut som den tanden man tappade. I Stockholm finns det tandtekniker som är specialiserade på att hitta den bästa möjliga ersättningen för den förlorade tanden, eller tänderna. Man experimenterar hela tiden för att hitta bättre och mer naturtrogna material som har bästa möjliga hållbarhet och ser så äkta ut som möjligt. Men det handlar inte heller bara om att tanden ska se naturtrogen ut. Det är viktigt att tanden är väl fungerande och att man använder sig av ett fäste som känns bekvämt och inte smärtar patienten. Är käken väldigt skadad så kan det innebära att man inte kan fästa tandersättningen i käkbenet, utan man får istället fästa den i tänderna vid sidan om. Ett ingrepp som också fungerar bra.

Arbeta med tandersättningar

Tandtekniker i Stockholm arbetar inte direkt med patienter utan arbetsplatsen är inom privata laboratorier eller medicinteknisk industri. Man använder sig av bilder, röntgenbilder och avgjutningar för att skapa en tandersättning som passar patienten. Det man skapar är exempelvis kronor, broar, tandställningar och helproteser. Det innebär att den som vill arbeta som tandtekniker inte enbart bör vara intresserad av tänder utan även vara väl bevandrad inom kemi och fysik, digitala system, kroppen och munmiljön samt ha ett estetiskt skapande sinne och öga. Alla dessa delar behövs för att patienten ska få en tandersättning som är både fungerande och som ser naturlig och snygg ut.

Utbildning till tandtekniker

Om man vill arbeta som tandtekniker i Stockholm så kan man söka till någon av landets många högskolor eller universitet. Det är en treårig utbildning på heltid som sker på både svenska och engelska och som kräver en grundläggande behörighet inom matematik, naturkunskap och samhällskunskap. Inom utbildningen får man lära sig en hel del tekniker och fakta men även hur man fattar egna beslut och finner egna lösningar på de utmaningar som yrket kan innebära. Det är extra viktigt eftersom utvecklingen ständigt går framåt och ingen patient har ett problem som är det andra likt.

26 Aug 2020